[CĐ] Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – Xuân Huy Cẩm Y


1069070_785699731446365_988646759_n

t2zh-axg8xxxxxxxxx_77477903

HH

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y.

Thể loại: Ngôn tình, cổ đại,  phản xuyên, hài.

Độ dài: 440 chương.

Convert + Raw: ngocquynh520.

Editor: Nguyệt Hoa Nhi + Khuynh Thành + Artermis Moon.

Poster: 1,2 (@Khuynh Thành) + 3 (@Đông Hoa)

Nguồn edit:  Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

MỤC LỤC:

Chú ý: Với những bạn bắt đầu đọc truyện thì hãy tham khảo link này: https://khuynhthanhconuong.wordpress.com/2013/09/06/trung-cau-y-kien-ba-con/ và cân nhắc trước khi đọc nhé, nếu không đừng trách bạn không nhắc trước 😀

TIỀN TRUYỆN

Chính văn 01Chính văn 02Chính văn 03Chính văn 04

Chính văn 05Chính văn 06Chính văn 07Chính văn 08

Chính văn 09Chính văn 10Chính văn 11Chính văn 12

Chính văn 13Chính văn 14Chính văn 15Chính văn 16

Chính văn 17Chính văn 18Chính văn 19Chính văn 20

Chính văn 21Chính văn 22Chính văn 23Chính văn 24

Chính văn 25Chính văn 26Chính văn 27Chính văn 28

Chính văn 29Chính văn 30Chính văn 31Chính văn 32

Chính văn 33Chính văn 34Chính văn 35Chính văn 36

Chính văn 37Chính văn 38Chính văn 39Chính văn 40

Chính văn 41Chính văn 42Chính văn 43Chính văn 44

Chính văn 45Chính văn 46Chính văn 47Chính văn 48

Chính văn 49Chính văn 50Chính văn 51Chính văn 52

Chính văn 53Chính văn 54Chính văn 55Chính văn 56

Chính văn 57Chính văn 58Chính văn 59Chính văn 60

 Chính văn 61Chính văn 62Chính văn 63Chính văn 64

Chính văn 65Chính văn 66Chính văn 67Chính văn 68

Chính văn 69Chính văn 70Chính văn 71Chính văn 72

Chính văn 73Chính văn 74Chính văn 75Chính văn 76

Chính văn 77Chính văn 78Chính văn 79Chính văn 80

Chính văn 81Chính văn 82Chính văn 83Chính văn 84

Chính văn 85Chính văn 86Chính văn 87Chính văn 88

Chính văn 89Chính văn 90Chính văn 91Chính văn 92

Chính văn 93Chính văn 94Chính văn 95Chính văn 96

Chính văn 97Chính văn 98Chính văn 99Chính văn 100

Chính văn 101Chính văn 102Chính văn 103Chính văn 104

Chính văn 105Chính văn 106Chính văn 107Chính văn 108

Chính văn 109Chính văn 110Chính văn 111Chính văn 112

Chính văn 113Chính văn 114Chính văn 115Chính văn 116

Chính văn 117Chính văn 118Chính văn 119Chính văn 120

Chính văn 121Chính văn 122Chính văn 123Chính văn 124

Chính văn 125Chính văn 126Chính văn 127Chính văn 128

Chính văn 129Chính văn 130Chính văn 131Chính văn 132

Chính văn 133Chính văn 134Chính văn 135Chính văn 136

Chính văn 137Chính văn 138Chính văn 139Chính văn 140

Chính văn 141Chính văn 142Chính văn 143Chính văn 144

Chính văn 145Chính văn 146Chính văn 147Chính văn 148

Chính văn 149 – Chính văn 150 – Chính văn 151 – Chính văn 152

Chính văn 153 – Chính văn 154 – Chính văn 155 – Chính văn 156

Chính văn 157 – Chính văn 158 – Chính văn 159 – Chính văn 160

Chính văn 161 – Chính văn 162 – Chính văn 163 – Chính văn 164

Chính văn 165 – Chính văn 166 – Chính văn 167 – Chính văn 168

Chính văn 169 – Chính văn 170 – Chính văn 171Chính văn 172

Chính văn 173Chính văn 174Chính văn 175Chính văn 176

Chính văn 177Chính văn 178Chính văn 179Chính văn 180

Chính văn 181Chính văn 182Chính văn 183Chính văn 184

Chính văn 185Chính văn 186Chính văn 187Chính văn 188

Chính văn 189Chính văn 190Chính văn 191Chính văn 192

Chính văn 193Chính văn 194Chính văn 195Chính văn 196

Chính văn 197Chính văn 198Chính văn 199Chính văn 200

Chính văn 201Chính văn 202Chính văn 203Chính văn 204

Chính văn 205Chính văn 206Chính văn 207Chính văn 208

Chính văn 209Chính văn 210Chính văn 211Chính văn 212

Chính văn 213Chính văn 214Chính văn 215Chính văn 216

Chính văn 217Chính văn 218Chính văn 219Chính văn 220

Chính văn 221Chính văn 222Chính văn 223Chính văn 224

Chính văn 225Chính văn 226Chính văn 227Chính văn 228

Chính văn 229Chính văn 230Chính văn 231Chính văn 232

Chính văn 233Chính văn 234Chính văn 235Chính văn 236

Chính văn 237Chính văn 238Chính văn 239Chính văn 240

Chính văn 241Chính văn 242Chính văn 243Chính văn 244

Chính văn 245Chính văn 246Chính văn 247Chính văn 248

Chính văn 249Chính văn 250Chính văn 251Chính văn 252

Chính văn 253Chính văn 254Chính văn 255Chính văn 256

Chính văn 257Chính văn 258Chính văn 259Chính văn 260

Chính văn 261Chính văn 262Chính văn 263Chính văn 264

Chính văn 265Chính văn 266Chính văn 267Chính văn 268

Chính văn 269Chính văn 270Chính văn 271Chính văn 272

Chính văn 273Chính văn 274Chính văn 275Chính văn 276

Chính văn 277Chính văn 278Chính văn 279Chính văn 280

Chính văn 281Chính văn 282Chính văn 283Chính văn 284

Chính văn 285Chính văn 286Chính văn 287Chính văn 288

Chính văn 289Chính văn 290Chính văn 291Chính văn 292

Chính văn 293Chính văn 294Chính văn 295Chính văn 296

Chính văn 297Chính văn 298Chính văn 299Chính văn 300

Chính văn 301Chính văn 302Chính văn 303Chính văn 304

Chính văn 305Chính văn 306Chính văn 307Chính văn 308

Chính văn 309Chính văn 310Chính văn 311Chính văn 312

Chính văn 313Chính văn 314Chính văn 315Chính văn 316

Chính văn 317Chính văn 318Chính văn 319Chính văn 320

Chính văn 321Chính văn 322Chính văn 323Chính văn 324

Chính văn 325Chính văn 326Chính văn 327Chính văn 328

Chính văn 329Chính văn 330Chính văn 331Chính văn 332

Chính văn 333Chính văn 334Chính văn 335Chính văn 336

Chính văn 337Chính văn 338Chính văn 339Chính văn 340

Chính văn 341Chính văn 342Chính văn 343Chính văn 344

Chính văn 345Chính văn 346Chính văn 347Chính văn 348

Chính văn 349Chính văn 350Chính văn 351Chính văn 352

Chính văn 353 – Chính văn 354 – Chính văn 355 – Chính văn 356

Chính văn 357 – Chính văn 358 – Chính văn 359 – Chính văn 360

Chính văn 361 – Chính văn 362 – Chính văn 363 – Chính văn 364

Chính văn 365 – Chính văn 366 – Chính văn 367 – Chính văn 368

Chính văn 369 – Chính văn 370 – Chính văn 371 – Chính văn 372

Chính văn 373 – Chính văn 374 – Chính văn 375 – Chính văn 376

Chính văn 377 – Chính văn 378 – Chính văn 379 – Chính văn 380

Chính văn 381 – Chính văn 382 – Chính văn 383 – Chính văn 384

Chính văn 385 – Chính văn 386 – Chính văn 387 – Chính văn 388

Chính văn 389 – Chính văn 390 – Chính văn 391 – Chính văn 392

Chính văn 393 – Chính văn 394 – Chính văn 395 – Chính văn 396

Chính văn 397 – Chính văn 398 – Chính văn 399 – Chính văn 400

Chính văn 401 – Chính văn 402 – Chính văn  403 – Chính văn 404

Chính văn 405 – Chính văn 406 – Chính văn 407 – Chính văn 408

Chính văn 409 – Chính văn 410 – Chính văn 411 – Chính văn 412

Chính văn 413 – Chính văn 414 – Chính văn 415 – Chính văn 416

Chính văn 417 – Chính văn 418 – Chính văn 419 – Chính văn 420

Chính văn 421 – Chính văn 422 – Chính văn  423 – Chính văn 424

Chính văn 425 – Chính văn 426 – Chính văn 427 – Chính văn 428

Chính văn 429 – Chính văn 430 – Chính văn 431 – Chính văn 432

Chính văn 433 – Chính văn 434 – Chính văn 435 – Chính văn 436

Chính văn 437 – Chính văn 438 – Chính văn 439 – Chính văn 440

END~

192 thoughts on “[CĐ] Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – Xuân Huy Cẩm Y

 1. Pingback: List ngôn tình cổ trang hay | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○♥PHI VŨ THIÊN CUNG♥○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○

 2. Pingback: List truyện ngôn tình | Tuyết Hàn Quán

 3. Xin chào chủ nhà ^^
  Lần đầu bước chân vào nhà của bạn 🙂
  Truyện rất hấp dẫn, cảm ơn bạn đã dịch bộ này ^^
  Xin hỏi bộ này hoàn nhà bạn có định làm ebook không? Có thể cho nhà mình xin phép làm ebook bộ này không?
  Mong bạn sớm hồi âm. Chúc bạn buổi tối tốt lành 🙂

  • Hiện thời mình chưa làm xong truyện vì không có raw full trên mạng (có vẻ như tác giả đã drop truyện), khi nào truyện có thể hoàn thì mình sẽ hú nhờ bạn nhé, cảm ơn bạn nhìu ^_^

   • vậy mình sẽ rải chiếu ngồi hóng đến chữ HOÀN vậy ^^
    Chúc nhà bạn luôn đông khách nha 😀

 4. Mình xin phép đưa truyện bạn edit qua diễn đàn Nhà Truyện cho những bạn khác đọc a! Mình thích truyện này, đọc gần xong rồi mới xin bạn. Mình hứa sẽ ghi rõ tên người edit và nguồn lấy. 😀

 5. Pingback: *˛˚ღ • List xuyên không | NAVY SEAL

 6. Pingback: List Ngôn tình Chưa hoàn thành | Băng Sơn Tuyết Liên Blog

 7. Pingback: List Ngôn tình Xuyên không | Băng Sơn Tuyết Liên Blog

 8. Pingback: List ngôn tình tâm đắc | Ebook ngôn tình

 9. Bởi vì ta không thích xuyên về hiện đại nên phần này ta bỏ khj nào nàng oàn nhớ pm cho ta nhé. Chúc nàng nhanh hoàn

 10. Bộ này nhìn số chương khủng quá, cơ mà nàng lê lết cũng sắp hết rồi, cố lên nhé. Một ngày nào đó mình sẽ đọc, giờ chả dám bình loạn, hị hị

   • nàng định làm ebook à. yêu quá ❤ ❤ ❤ ta yêu nhà nào có ebook lắm lắm. chờ nàng…ta nguyện ý <3… chỉ mong nàng đừng drop… còn bao lâu cũng đc í ^,^

 11. Cam on cac nang rat nhieu nha. Cac nang edit rat hay. 🙂
  Cac nang cug cho minh hoi la cac nang con edit truyen nay ko vay?mih doc toi Cv350 thi het doc dc nua roi.hix. 😥

 12. Cám ơn KT tỷ tỷ đã edit nha. KT ơi, ráng lên nha. Mọi người luôn trông đợi ở nàng đó ^^ Fighting!

 13. các bạn thật tuyệt vời! Cảm ơn các bạn rất nhiều , truyện các bạn edit hay lắm nha!
  Các bạn cố lên, sắp hoàn rồi:)

 14. ban cho monh copy bo nay wa nha ddlequydon nha. minh copy dk mot jt uj ma jo moi xin phep ban (?thanh that xin loi+cui dau) ban cho minh copy tiep nha ban. PLEASE

 15. Kinh quá số chương truyện rất là đồ sộ mà các bạn đã đi được gần đến đích rồi O__O

  Cố lên nhé :3 Cổ vũ nhiệt tình 🙂

 16. Pingback: [CĐ] Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng – Xuân Huy Cẩm Y | Hư Vô Các

 17. Ss ơi em lấy truyện đăng sang lê quý đôn có được không? Lúc trước có 1 ss đăng truyện này sang đó nhưng đến chương 55 thì lại ngừng.

 18. Truyện này hay tuyệt vời luôn, nhưng hình như hơi dài và rối rắm quá @ @
  Mong bạn cố gắng hoàn thành đến chương 440 luôn nhé! thật sự muốn coi thử 2 đứa Lão đại với tiểu Nhị lang sẽ ra sao :3 Còn cái lão Thái sư kia nữa, sẽ biết thế nào là đổ lệ. Ủng hộ bạn hoàn thành. Cố lên! cố lên! Bê gạch ngồi ngóng…. =))

 19. Hic dù đợt này cuối năm bận kinh nhưng ngày nào cũng vào hóng hố của bạn, cố lên bạn ơi còn gần 100 chap nữa là hoàn rùi!

 20. đọc văn án thấy dễ thương quá, mà nhìn số chương lại cành dễ thương, chủ nhà cố lên. cám ơn bạn đã edit

 21. hic ngày nào cũng vào nhà bạn hóng truyện, truyện dài nhưng mà rất hay, phục bạn thật đấy, cố lên bạn nhé!

 22. Mình mới vào nhà đọc thôi nhưng thấy truyện khá dễ thương
  Vì truyện dài nên chắc bạn edit cực lắm\
  Mình ko bít tiếng hoa nên cũng ko giúp gì được
  chỉ có thể viết vài dòng cổ vũ bạn cố lên thôi 🙂

 23. bộ này là bộ ngôn tình ta đọc đầu tiên nè, được có 3 chương là dừng ngay đơ..T.T… finally đã có nhà edit…. cố lên các nàng

   • Edit truyện này càng lúc càng khó nên nản 😛

    Em treo biển rủ mấy lần mà chả ai làm, thôi tự mình xử luôn cho khỏe, tới đâu hay tới đó T____T

   • hấu như khó là do convert. ít có truyện nào convert dễ đọc lắm. ss làm cái chính đoạt chiếm được mấy chương, convert hơi khó đọc

   • một phần, còn lại là do văn phong của bà tg này và cách xưng hô, gọi nv càng lúc càng loạn xì ngầu lên :))) ss edit truyện này được mấy chương rồi?

   • mới được 4 chương, khá dài mà convert hơi khó đọc. Y như cafe tình yêu vậy. khó đọc, khó xơi
    mấy truyện kia cũng dễ, lết 1 lúc nhiều truyện vậy :))

 24. Cám ơn các bạn…bản thân bộ truyện rât thú vị…các bạn dịch cũng rất hay.cố gắng nhé ^^

 25. Truyện rất hay, cảm ơn bạn đã edit.
  Sau khi hoàn thành bạn có thể đăng bản Full lên Wattpad đc không? Up lên đó ko sợ bị mất bản quyền mà bạn ^^

 26. Bạn ơi, mình rất hâm mộ truyện này, mình copy in ra thành A4 đọc đc k????
  Nếu bn không đồng ý thì rep lại cho mình nha ^^

   • thanks bạn nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu lắm lắm lắm lắm lun ~>v<~ mình hứa k dùng truyện kinh doanh gì đâu ^^

 27. ss ơi
  mục lục mới đến chương 290 T___T
  mà truyện hay lắm ss ạ
  Cảm ơn ss đã làm bộ này nhé :33333

 28. Đọc văn án thấy hay quá kéo xuống nhìn thử Ố mài gót! Truyện này thiệt dài mà *lau mồ hôi, lưỡng lự* nhưng cầm lòng không đc thôi đọc vậy và BÙM!!! bị hút ngay những chương đầu tiên (Haizz, ta thật không có tiền đồ mà) Truyện sắp hoàn rồi, cảm ơn các nàng đã bỏ thời gian công sức mần bộ này ^^! Luôn ủng hộ các nàng.

 29. cho mình đặt gạch bộ này của các bạn nhé! Thích nhất là nữ chính thông minh! Hic số chương dài quá, phục các bạn thật! Các bạn cố lên nhé! Luôn ủng hộ các bạn!

 30. đọc tóm tắt thấy nội dung truyện rất thú vị mà nhìn tổng số chương thấy phục các bạn quá, ko thể yên lặng được nữa, các bạn cố lên nhé và thanks các bạn rất nhiều!

 31. Pingback: list ngon tinh hay | Tieu Hien Vien

 32. Pingback: List truyện CHƯA HOÀN (Tổng hợp wp) | ~~~ Elvie Yuen ~~~

 33. Các ad edit hay và dễ hiểu quá! Yêu anh Sở Cuồng vừa trẻ con vừa phúc hắc và Thải thải thông minh đáng yêu quá đi. Hix, mong ngóng quá cơ! Hy vọng các ad k drop nó và sẽ hoàn thành nó vào một ngày nào đó gần đây nhất! Thanksssssssss!!!!!!!

 34. Xin mạn phép chủ nhà mình kéo ghế ngồi đây hóng. Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian làm bộ này, các bạn dịch rất hay. Ủng hộ các bạn =v=

 35. Pingback: list truyện | tieuthutao

 36. Pingback: Không tìm thấy trang này | Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu

 37. Sắp xong rồi, ráng hoàn truyện nha, đừng phụ lòng ta mòn mỏi đợi chờ *mắt lấp lánh*

 38. Pingback: Các tác phẩm ngôn tình Trung Quốc hay nhất đã đọc – Cập nhật thường xuyên | hana love cats

 39. thanks các bạn đã edit truyện này, càng đọc càng hấp dẫn (♥_ ♥)
  Bạn Khuynh Thành ơi,có thể xin phép đc post truyện này lên wattpad ( ghi rõ nguồn và ban editor) được không? Nếu được thì cám ơn bạn lắm lắm ^^

 40. truyện hay tóa … 3 ngày ròng rã đã cày hết 260 chương =)) cám ơn các ss. FIGHTING!!!!!!!!!!!!

 41. Chào em,
  cảm ơn vì em đã chăm chỉ edit truyện cho mọi người đọc. Cho chị hỏi nhỏ 1 chút là em tìm bản convert của truyện này ở đâu vậy, có full không? Nếu có em có thể cho chị xin được không? Cả 2 bản convert của Ngọc Quỳnh và tangthuvien đều không đầy đủ, truyện chưa kết thúc, bên Túy Nguyệt Lâu có nói phần sau là File ảnh, có lẽ vì vậy nên bản text thiếu? Nếu em không ngại cho chị xin bản convert vào mail: tralin@web.de nhé. Cảm ơn em nhiều.

  • Xin lỗi chị vì tuần này em phải đi thực tập nên không thể onl trả lời chị ngay được, chị thông cảm ha ^^

   Truyện này em có nhờ ngocquynh convert giúp nhưng sau đó lại dùng link online trực tiếp để edit (vì tiện hơn) nên em cũng chưa đọc hết convert nữa, lúc trước em có kiểm tra thì thấy bản convert ngocquynh bị thiếu, đồng thời em cũng kiểm tra link onl thì thấy hầu hết các bản raw đọc onl đều kết thúc ở chương 440 (kết thúc thiên 5_mở T_T), em ko biết convert nên chị có thể nhờ ai đó giúp convert theo link này chị nhé ^^.

   http://www.dawenxue.net/html/41/41579/

   Thật ra đoạn đầu chị cũng có thể đọc theo bản convert của bạn ngocquynh, khi nào thiếu thì convert đoạn thiếu cũng được, bạn ấy convert khá dễ hiểu mà :P. Bản convert đó em ko xài nên không giữ nữa chị ạ ^^

   • cảm ơn em rất nhiều. Dù có convert thì chị vẫn vào đọc truyện của em, em edit rất mượt mà, lại chăm nữa 🙂 Chúc em luôn vui và khỏe.

 42. may chi cho em hoi ,truyen nay ai la nam chinh vay?
  sau nay Thai Thai có giảm cân được ko?

 43. Nàng à,ta đang ddojxojcgiiwax chừng thì lại phải chờ,sốt ruột quá,hixhix
  Bạn có cần người phụ ko,mình chỉ có khả năng chuyển từ convert qua thôi,chứ mình ko bik tiếng trung đâu…hihi

 44. Pingback: List truyện | giacmongotngaokv

 45. Pingback: List Ngôn tình Xuyên không | Tử Minh Cung

 46. Pingback: List truyện Ngôn tình Chưa hoàn thành | Tử Minh Cung

 47. – nàng ơi ta xin phép post bộ này lên ola nha 😀
  ta sẽ ghi rõ nguồn và người edit ^^~

 48. Bắt đầu luyện lại bộ này nha, ta mới đọc mấy chương bên Túy Nguyệt hồi xưa lắc xưa lơ, không ngờ nó dài thế, nàng cố lên nhé * vỗ vỗ vai *

 49. Pingback: List truyện Ngôn tình [on-going] | Hội săn lùng truyện

 50. Cám ơn bạn đã dịch bộ này tiếp nhé, mình thực sự rất rất thích bộ này, đang đọc dở thì bên Tuý Nguyệt Lâu drop… Làm mình khá là chưng hửng…. Mong bạn cũng đừng drop nha~, mình sẽ ủng hộ nhiệt tình ^^! Hwaiting! :X

 51. iu nàng nhìu lắm <3,ko bít khi nào mới xong bộ này nhỉ
  cố gắng nha nàng ta ủng hộ nhịt tình lun 🙂

 52. Chào Khuynh cô nương, truyện hay quá, thanks bạn đã edit chia sẻ cho mọi người, edit truyện cổ trang chắc là khó lắm, phục mấy bạn quá

  Dạo này hay ra vào đây check xem có chương mới ko mà mãi hôm nay mới comment *thiệt tội lỗi*

  À bạn có thể cho mình xin phép post truyện này ở kites.vn được ko, mình thấy có mấy bạn ko vào được wordpress hoặc là vào chậm lắm nên mình muốn post ra kites để mấy bạn dễ theo dõi hơn, mình sẽ ghi nguồn đầy đủ. Nếu bạn thấy ko thoải mái thì mình sẽ ko post, ko sao cả 😀

  À à quên nữa, mình thích cái playlist nhạc của bạn 😡

  • Tks bạn đã khích lệ :”>
   Chuyện post sang kites thì OK thôi bạn, nhưng mình định làm xong chương thứ 100 thì bắt đầu beta lại từ đầu (chứ để đến chương 400 mới beta chắc mình die quá 🙂 ), bạn có thể đợi ít hôm nữa mình làm xong xuôi tất cả rồi gửi bản word sang cho bạn luôn, khỏi mất công copy từng chương một nhé 😉

   • Hay bạn có cần người beta phụ bạn ko, nếu như bạn cần mình xin góp 1 chân giúp đỡ bạn beta, mình nhìn blog của bạn cũng đang làm khá nhiều truyện, chắc bạn cũng bận lắm nên mình bon chen….. :))

   • Nếu được vậy thì tốt quá, vì mình tự edit rồi tự beta nên có khi cách hành văn hơi bị chủ quan, nhìn không ra lỗi hay là chỗ chưa hay, bạn làm giúp mình được thì mình gửi bạn 50c đầu (khá ngắn, mấy chương sau này dài hơn), nha? 😀

   • Ko thấy nút trả lời bên dưới cái comm của của bạn nên mình trả lời ở đây vậy, mình cũng biết bạn bận rộn, mình thì thích truyện nên muốn giúp thôi mà, được bon chen làm còn thấy vui nữa kìa

    Mail của mình là yoonshinli@yahoo.com

    Nhân tiện cứ gọi mình là yoon hen ^_^ Với lại mình thấy có mấy chỗ trong truyện còn hơi mang hơi hướng convert, mình sửa lại 1 tí cho thuần việt, bạn ko phiền chứ?

   • Ừ, bạn sửa giúp mình, chỗ nào không có từ thuần việt để thay hay thay vào không hay bằng thì bạn giữ lại và bôi đỏ giúp mình, sau này nếu có làm ebook thì mình cập nhật vào phần chú thích, còn về phần xưng hô nhân vật, nếu bạn không chắc thì cứ để đó cho mình, tại mình làm truyện này lâu rồi, vả lại có một tgian không edit nên nó hơi lộn xộn một tí, mình đi gửi truyện cho bạn đây 🙂

 53. Pingback: List Truyện Ngôn Tình « Tử Thiên Sơn Trang

 54. Truyện này dễ thương wá :X

  Tối hôm qua mình đã đọc 1 lèo hết 92 chương truyện :X Vì quá thích nên mới mò lên đây :)). Iu các bạn rất nhiều vì đã chọn 1 câu chuyện đáng yêu như thế để mang đến cho tụi mình *bắn tim*

  Mình quyết định *theo đuôi* bộ này ♥

 55. Ôi, ta ngóng bộ này bên Túy nguyệt lâu từ lâu lém rồi. Hôm nay tự dưng google lại ra nhà nàng.
  Mừng quá *chấm chấm nước mắt*
  Lòng cảm ơn của ta đối với nàng cuồn cuộn như nước sông thao thao không dứt ~~ (lược bỏ 2000 chữ)
  hehe, lần đầu ghé nhà nàng, hello chủ nhà, cho ta lót dép ngóng bộ này nha 😀

 56. Truyện này hấp dẩn lém đóa nàng!
  ^^!
  Nếu ta nhớ hum lầm thì có nhà từng làm bộ này rồi sau đóa drop !
  Hình như để tựa là:”Yểu điệu thục nữ,quân tử hảo cầu” thì phải.Ta đọc cũng lâu rồi nên ko nhớ rõ.Hồi ấy cũng hóng hớt hoài bộ này mà ko thấy bên ấy post tiếp.:).

 57. Pingback: Khựa khựa « Nguyệt Hoa Nhi Sơn Trang

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s