[XK] Phong Cận Như Họa – Trương Thụy


PCNH

Tên cũ: Phong Cận Như Họa Diệu Thần Nguyệt

Thể loại: Linh hồn chuyển hoán, kiếp trước kiếp này, gương vỡ lại lành.

Độ dài: Khoảng 120 chương (CV + PN)

Convert: QT.

Edit: Khuynh Thành + Meimoko.

Beta: Hạnh nhân đắng, Khuynh Thành.

Poster: Khuynh Thành.

Nguồn edit: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC:

Edit: Hạnh nhân đắng.

Mùa đông Diệu Thần quốc năm 516, giọt máu duy nhất còn lại của Nạp Lam nam tộc mấy đời đơn truyền, trưởng công chúa Nạp Lam Phong Cận kế vị, lấy niên hiệu Duyên Tái. Bất hạnh thay nữ đế bị người nàng yêu thương nhất là Tử tướng quân một kiếm đâm chết.
Phong Âm đã theo tiếng gọi không rõ từ đâu, xuyên qua thời không trở thành Tử Cận — chuyển thế của nữ đế. Nàng không có ký ức trước đây của nữ đế, nhưng lại có tình cảm vấn vương của nữ đế. Nàng muốn bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng lại không thể tránh khỏi phải nhớ lại những dây dưa ràng buộc kiếp trước. Đối mặt với giang sơn đã sụp đổ của mình, nàng có chọn đi giành lại quyền lực cao nhất hay không? Tư Khấu Tuân Tường, An Nhạc vương, Độc Cô Si Huy… Những nam tử này đều đã yêu nữ đế trong kiếp trước, vì sao lại từng bước từng bước bức nàng đến đường cùng?

Hãy xem nữ đế tôn quý của một nước làm cách nào để thoát khỏi bi kịch tình yêu đã được định trước của người tộc Nạp Lam, ở một thế giới giả tưởng cùng những mỹ nam khác diễn một câu chuyện xưa lãng mạn.

***

Diễn viên: Nạp Lam Phong Cận ┃ Phối hợp diễn: Tư Khấu Tuân Tường, Tử Ngâm Phong, Quân Lẫm, Quân Xích, Tây Nhạc, Độc Cô Si Huy, Hỉ Bảo, Ngư Lạc, Quân Doanh ┃Khác: Kiếp trước kiếp này.

***

MỤC LỤC:

Truyện kể theo mạch quá khứ và hiện tại đang xen, những chương in nghiêng sẽ là quá khứ nhé ^.^

***

Mở đầu: Đế hoa lụi tàn

Chương mở đầu: Chuyện xưa như một giấc mộng

***

Cuốn I: Thần nữ chuyển thế vì trăm họ – Mấy kiếp tình duyên trả nợ người

Chương 1: Thuở hai trẻ vô tư (Một): Phần 1Phần 2

Chương 2: Thuở hai trẻ vô tư (Hai)

Chương 3: Thuở hai trẻ vô tư (Ba)

Chương 4: Thuở hai trẻ vô tư (Bốn)

Chương 5: Thuở hai trẻ vô tư (Năm)

Chương 6: Chuyện xưa như một giấc mộng (Một)

    Chương 7: Thuở hai trẻ vô tư (Sáu)

    Chương 8: Niên thiếu ngây thơ không biết sầu (Một)

Chương 9: Chuyện xưa như một giấc mộng (Hai)

Chương 10: Niên thiếu ngây thơ không biết sầu (Hai)

Chương 11: Niên thiếu ngây thơ không biết sầu (Ba)

Chương 12: Chuyện xưa như một giấc mộng (Ba)

Chương 13: Niên thiếu ngây thơ không biết sầu (Bốn)

    Chương 14: Chân tướng làm sao khiến biệt ly (Một)

Chương 15: Chuyện xưa như một giấc mộng (Bốn)

Chương 16: Chân tướng làm sao khiến biệt ly (Hai)

Chương 17: Chân tướng làm sao khiến biệt ly (Ba)

Chương 18: Chuyện xưa như một giấc mộng (Năm)

Chương 19: Chân tướng làm sao khiến biệt ly (Bốn)

   Chương 20: Đa tình tổng bị vô tình thương (Nhất) [PN]

Chương 21: Đa tình tổng bị vô tình thương (Nhị) [PN]

***

Cuốn 2: Khuynh tình nhất thế hận ái nan đổng tái nhập luân hồi trúc giả vô tâm

   Chương 22: Sơ nhập giang hồ đa ba chiết (Một)

    Chương 23: Sơ nhập giang hồ đa ba chiết (Hai)

  Chương 24: Sơ nhập giang hồ đa ba chiết (Ba)

Chương 25: Chuyện xưa như một giấc mộng (Sáu)

Chương 26: Sơ nhập giang hồ đa ba chiết (Bốn)

Chương 27: Sơ nhập giang hồ đa ba chiết (Năm)

Chương 28: Chuyện xưa như một giấc mộng (Bảy)

Chương 29: Sơ nhập giang hồ đa ba chiết (Sáu)

Chương 30: Sơ nhập giang hồ đa ba chiết (Bảy)

Chương 31: Chuyện xưa như một giấc mộng (Tám)

Chương 32: Chúng lí tầm tha thiên bách độ (Một)

Chương 33: Chuyện xưa như một giấc mộng (Chín)

Chương 34: Chúng lí tầm tha thiên bách độ (Hai)

Chương 35: Chuyện xưa như một giấc mộng (Mười)

Chương 36: Chúng lí tầm tha thiên bách độ (Ba)

Chương 37: Chúng lí tầm tha thiên bách độ (Bốn)

Chương 38: Chúng lí tầm tha thiên bách độ (Năm)

Chương 39: Chuyện xưa như một giấc mộng (Mười một)

Chương 40: Chúng lí tầm tha thiên bách độ (Sáu)

Chương 41: Chuyện xưa như một giấc mộng (Mười hai)

Chương 42: Chúng lí tầm tha thiên bách độ (Bảy)

Chương 43: Kính hoa thủy nguyệt năng kỉ hà (Một)

Chương 44: Kính hoa thủy nguyệt năng kỉ hà (Hai)

Chương 45: Kính hoa thủy nguyệt năng kỉ hà (Ba)

Chương 46: Chuyện xưa như một giấc mộng (Mười ba)

Chương 47: Kính hoa thủy nguyệt năng kỉ hà (Bốn)

Chương 48: Kính hoa thủy nguyệt năng kỉ hà (Năm)

Chương 49: Kính hoa thủy nguyệt năng kỉ hà (Sáu)

Chương 50: Kính hoa thủy nguyệt năng kỉ hà (Bảy)

Chương 51: Kính hoa thủy nguyệt năng kỉ hà (Tám)

    Nhĩ ngã sinh tử đáo bạch đầu [Độc giả phiên ngoại]

***

   Cuốn 3: Thất tình bất giải ma chướng nan trừ nhân quả tương báo hà thị quy kì

Hoảng nhiên nhất mộng ức tiền trần (Một)

Thập niên ân oán lưỡng mang mang (Một)

Thập niên ân oán lưỡng mang mang (Hai)

Thập niên ân oán lưỡng mang mang (Ba)

Thập niên ân oán lưỡng mang mang (Bốn)

Thập niên ân oán lưỡng mang mang (Năm)

Thập niên ân oán lưỡng mang mang (Sáu)

Thập niên ân oán lưỡng mang mang (Bảy)

Hoảng nhiên nhất mộng ức tiền trần (Hai)

Bỉ dực liên chi đương nhật nguyện (Một)

Bỉ dực liên chi đương nhật nguyện (Hai)

Bỉ dực liên chi đương nhật nguyện (Ba)

Bỉ dực liên chi đương nhật nguyện (Bốn)

Bỉ dực liên chi đương nhật nguyện (Năm)

 Bỉ dực liên chi đương nhật nguyện (Sáu)

Bỉ dực liên chi đương nhật nguyện (Bảy)

    Biệt diệp từ phong chu huyền tuyệt (Một)

    Biệt diệp từ phong chu huyền tuyệt (Hai)

    Biệt diệp từ phong chu huyền tuyệt (Ba)

Hoảng nhiên nhất mộng ức tiền trần (Ba)

  Biệt diệp từ phong chu huyền tuyệt (Bốn)

  Biệt diệp từ phong chu huyền tuyệt (Năm)

Hoảng nhiên nhất mộng ức tiền trần (Bốn)

  Biệt diệp từ phong chu huyền tuyệt (Sáu)

  Biệt diệp từ phong chu huyền tuyệt (Bảy)

  Biệt diệp từ phong chu huyền tuyệt (Tám)

  Biệt diệp từ phong chu huyền tuyệt (Chín)

***

   Cuốn 4:  Ái hận bất lưu tình thâm nan hậu thần chi di tộc tam thế nhân oán

Tam sinh thạch thượng cải nhân duyến (Một)

Tam sinh thạch thượng cải nhân duyến (Hai)

Tam sinh thạch thượng cải nhân duyến (Ba)

Tam sinh thạch thượng cải nhân duyến (Bốn)

Tam sinh thạch thượng cải nhân duyến (Năm)

Cựu triêu phong vũ hoàn tố tình (Một)

Cựu triêu phong vũ hoàn tố tình (Hai)

Cựu triêu phong vũ hoàn tố tình (Ba)

Cựu triêu phong vũ hoàn tố tình (Bốn)

Tích nhật ân tình chẩm đãi tự (Một)

Tích nhật ân tình chẩm đãi tự (Hai)

Tích nhật ân tình chẩm đãi tự (Ba)

Tích nhật ân tình chẩm đãi tự (Bốn)

Tích nhật ân tình chẩm đãi tự (Năm)

    Hoa khai hoa lạc tổng hữu thì (Một)

  Hoa khai hoa lạc tổng hữu thì (Hai)

  Hoa khai hoa lạc tổng hữu thì (Ba)

Hà đương cộng tấu bạch đầu ngâm (Một)

Hà đương cộng tấu bạch đầu ngâm (Hai)

Hà đương cộng tấu bạch đầu ngâm (Ba)

Hà đương cộng tấu bạch đầu ngâm (Bốn)

Hà đương cộng tấu bạch đầu ngâm (Năm)

    Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Một)

    Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Hai)

    Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Ba)

Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Bốn)

    Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Năm)

    Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Sáu)

    Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Bảy)

    Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Tám)

    Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Chín)

    Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Mười)

    Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Mười một)

    Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Mười hai)

    Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Mười ba)

Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Mười bốn) [Đại kết cục thượng]

Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Mười lăm) [Đại kết cục trung]

Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Mười sáu) [Đại kết cục hạ]

Chung chương, tòng tiền đích tòng tiền, toán thị tiền ngôn đích hậu kí

《Phong cận lữ trình》

END~

Advertisements

57 thoughts on “[XK] Phong Cận Như Họa – Trương Thụy

 1. Pingback: List Truyện Tổng Hợp | Nguyệt Cung

 2. Pingback: List Ngôn tình Chưa hoàn thành | Băng Sơn Tuyết Liên Blog

 3. Pingback: List Ngôn tình Trọng sinh – Đồng nhân | Băng Sơn Tuyết Liên Blog

 4. Pingback: Trọng Sinh – Đồng Nhân | Kỳ Anh Lâu

 5. Pingback: Bảng xếp hạng Tấn Giang theo view | ♫ ♥ Tiên ♥ Tít ♥ ♫

 6. Nàng ơi cho ta hỏi tranh để làm minh họa ban đầu của truyện là của tác giả nào í nhỉ? Ta thix tranh í lắm mà thấy nàng đổi tranh mất rầu

 7. hú hú. tỷ yêu ah truyện có ngược k ? mà xem cái giới thiệu có tiềm năng ngược lắm í. ^^
  Pi xờ ét kèm theo: tỷ có geo căm e trở lại k đó *nháy mắt*

 8. Pingback: List truyện CHƯA HOÀN (Tổng hợp wp) | ~~~ Elvie Yuen ~~~

 9. Pingback: List truyện CHƯA HOÀN (Tổng hợp wp) | ~~~ Elvie Yuen ~~~

 10. Pingback: list truyện | tieuthutao

 11. Lâu lâu mới vào! Bộ này trông có vẻ khó nhằn đấy nhỉ, Khuynh Thành? Đọc mấy chương đầu hay ghê!!! Cố lên nhé!
  Nếu cần người edit cùng thì mei lúc nào cũng sung phong sẵn sàng!!!!!

 12. Pingback: List truyện NGƯỢC | yenngo332

 13. Pingback: List truyện | giacmongotngaokv

 14. Pingback: List truyện Ngôn tình Chưa hoàn thành | Tử Minh Cung

 15. Pingback: List truyện Ngôn tình [on-going] | Hội săn lùng truyện

 16. Pingback: List Truyện Ngôn Tình « Tử Thiên Sơn Trang

 17. *Dòm qua, dòm lại* chưa có văn án, truyện nà có vẻ khó đây, ta like phát mở hàng cho Khuynh Thành nào. Bìa truyện rất đẹp, i like it

  • Không có văn án luôn nàng ạ, lát ta tung chương đầu luôn, chương này không dài, mấy chương sau dài khiếp, chắc có khi cả tuần ta mới làm xong một chương quá ;___;

   • Kinh vậy nàng, dài vậy làm sao nổi, hay nàng tuyển thêm người phụ, mà cái việc tuyển người này cũng nhiêu khê lắm nhé, đào tạo vừa xong cái.. họ nghỉ T.T

   • Có giới thiệu sơ lược ý (giản giới) bên douban:

    内容简介 · · · · · ·

    耀辰五百一十六年冬,纳蓝南族一脉单传的长公主纳蓝风槿继位,年号延载。并不幸福的女帝被心爱的訾将军一剑刺死。

    风音受到莫名的呼唤,穿越时空后成为了訾槿——女帝的转世。她没有以前女帝的记忆,却有女帝的浪漫情怀。她想开始一种新的生活,可不断回忆起来的前尘往事纠缠着她。面对自己分崩离析的江山,她会选择夺回那至高无上的权柄吗?司寇郇翔、安乐王爷、独孤郗徽……这些深爱着前世女帝的男子,为何会把她一步步地逼上绝路?

    看贵为一国之尊的女帝如何摆脱纳蓝南族人注定的爱情悲剧,在架空的世界与众美男演绎浪漫传说。

  • Hi hi, có một bạn làm chung với ta, cơ mà bạn ấy đang bế quan tu luyện rồi, không biết bao giờ mới trở lại cả T_T

   • Vô Nguyệt í hả nàng? Ta không để ý lắm, dạo này chỉ chăm chăm vào bộ Tám chồng nhà nàng thôi mà 😦

   • Khi bạn ấy nghỉ 2-3 tháng là ta đã biết rồi, bạn ấy học y mà, bận lắm. H ta muốn tuyển thêm người mà ớn cảnh này quá, để hướng dẫn một người từ chưa biết j rất mất công, thành tài rồi họ lại off thì công sức đổ xuống sông xuống biển hết

   • ừa, vậy cũng khổ ha, thôi thì cứ ráng mần dần, bao h có duyên thì sẽ gặp người mình cần, hị hị 🙂

   • Đúng đó, mình làm rồi post lên cho người ta đọc, xong người ta góp ý mình sửa chữa thấy khỏe hơn đó, làm một mình cũng có cái vui của làm một mình, mà nè, khi nào đó hai đứa mình hợp tác đi 🙂

Ra bụi chuối tâm sự với Khuynh Thành nhé?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s