[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 349: Cắn không được

1069070_785699731446365_988646759_n

(Cover mới, do Đông Hoa bẩn bựa làm, cảm ơn lão :*)

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y

Chính văn 349: Cắn không được

Xếp chữ: Khuynh Thành

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 348: Chìm đắm vào máy chơi game.

6aafc9a9gw1dw0wtb0qzpj

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y

Chính văn 348: Chìm đắm vào máy chơi game.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Tiếp tục đọc

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 347: Mua ga giường.

526606_219672748205307_971405535_n

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y

Chính văn 347: Mua ga giường.

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Tiếp tục đọc

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 346: Người đẹp nhìn chằm chằm như hổ đói.

1486725_219673374871911_1834921893_n

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y

Chính văn 346: Người đẹp nhìn chằm chằm như hổ đói.

Xếp chữ:  Khuynh Thành.

Tiếp tục đọc

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 345: Diệp tổng giá lâm.

1547950_406460006150887_13980026_o

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y

Chính văn 345: Diệp tổng giá lâm.

Edit: HeoConHamAn

Beta: KT.

Tiếp tục đọc