[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 354: Thiếu một người.

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng | Chính văn 354

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 353: Đại minh tinh.

ff5c030cd166594a2da15108473500bc8d75470b4e1f8-IUXPgR_fw658

CV 353: Đại minh tinh.

Tiếp tục đọc

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 352: Thanh niên cổ hủ.

 a741d4f3a08cb2b993bb99337b3d72d1

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng.

Chính văn 352: Thanh niên cổ hủ

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Tiếp tục đọc

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 351: Chuyên gia! Chuyên gia!!

10369727_576023282512113_3084229628076528003_n

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng.

Chính văn 351: Chuyên gia! Chuyên gia!

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Tiếp tục đọc

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 350: Cô nàng phá sản.

6aa44604jw1edgtrvnl29j20p018gdly

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y

Chính văn 350: Cô nàng phá sản.

Xếp chữ: Khuynh Thành

Tiếp tục đọc