[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 355: Tạo ra ngôi sao.

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng | Chính văn 355

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 354: Thiếu một người.

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng | Chính văn 354

Tiếp tục đọc

[Rốt cuộc ai trêu đùa ai?] – Chương 14: Bạn gái của tôi.

Rốt cuộc ai trêu đùa ai?Tâm Thường.

Chương 14: Bạn gái của tôi.

Xếp chữ: Meimoko.

Beta: KT.

Tiếp tục đọc

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 352: Thanh niên cổ hủ.

 a741d4f3a08cb2b993bb99337b3d72d1

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng.

Chính văn 352: Thanh niên cổ hủ

Xếp chữ: Khuynh Thành.

Tiếp tục đọc