[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 345: Diệp tổng giá lâm.

1547950_406460006150887_13980026_o

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y

Chính văn 345: Diệp tổng giá lâm.

Edit: HeoConHamAn

Beta: KT.

Continue reading

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 344: Vị khách ngoài ý muốn.

6aa3df83gw1ec6iudmcngj20gj0rk45g

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y

Chính văn 344: Vị khách ngoài ý muốn

Edit&Beta: Khuynh Thành

Continue reading

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 343: Hai vợ chồng nhỏ.

1477614_219672734871975_1723782696_n

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y

Chính văn 342: Hai vợ chồng nhỏ.

Edit&Beta: Khuynh Thành

Continue reading

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 342: Không có size đó đâu.

6aa3df83gw1eav0wdhot4j20x30jun3k

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y

Chính văn 342: Không có size đó đâu.

Edit&Beta: Tịch Vụ Khán Hoa.

Continue reading

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 341: Chú ý an toàn.

20121120173913_aarWy(Bạn Cuồng Cuồng ở hiện đại :) )

• Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

• By Xuân Huy Cẩm Y

• Edit: KT

Continue reading