[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 353: Đại minh tinh.

ff5c030cd166594a2da15108473500bc8d75470b4e1f8-IUXPgR_fw658

CV 353: Đại minh tinh.

(more…)

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 352: Thanh niên cổ hủ.

 a741d4f3a08cb2b993bb99337b3d72d1

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng.

Chính văn 352: Thanh niên cổ hủ

Xếp chữ: Khuynh Thành.

(more…)

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 351: Chuyên gia! Chuyên gia!!

10369727_576023282512113_3084229628076528003_n

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng.

Chính văn 351: Chuyên gia! Chuyên gia!

Xếp chữ: Khuynh Thành.

(more…)

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 350: Cô nàng phá sản.

6aa44604jw1edgtrvnl29j20p018gdly

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y

Chính văn 350: Cô nàng phá sản.

Xếp chữ: Khuynh Thành

(more…)

[Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng] – CV 349: Cắn không được

1069070_785699731446365_988646759_n

(Cover mới, do Đông Hoa bẩn bựa làm, cảm ơn lão :*)

Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng

Tác giả: Xuân Huy Cẩm Y

Chính văn 349: Cắn không được

Xếp chữ: Khuynh Thành

(more…)

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 496 other followers

%d bloggers like this: